Sri Lankan Religious TV Program Gatha Soothra Suthra Pirith Bana Jathaka Katha SInhala Sharddha TV The Buddhist Sirasa TV Swarnavahini TV Derana Siyatha TV